NÄITERING 6.-9. klass 2022

 • Hooaeg: 10.01.2022 - 27.05.2022
 • Ringi nimetus: NÄITERING 6.-9. klass 2022
 • Toimumise koht: Mäe maja, Mäe maja
 • Juhendaja(d): Jane Lauter
 • Korraldaja: Koolituskeskus
 • Maksimaalne osalejate arv: 30
 • Kuumaks: 35 €
 • Vanuserühm: Põhikool
Näiteringi eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ja enda isiksuse ja võimete tundma õppimine läbi mängu.

NB! Alates aprillist toimub ring esmaspäeval ja kolmapäeval (kellaajad jäävad samaks).
E T K N R L
Kl 16:30
Mäe maja
Aula ees
Kl 16:30
Mäe maja
Aula ees

REGISTREERU

Registreerimine avatud 25.12.2021 - 12.03.2022

 • Esinemisjulgus: Laps tunneb end vabalt ja sundimatult nii teiste lastega suheldes kui ka laval esinedes.
 • Keskendumisoskus: Laps oskab keskenduda ühele kindlale ülesandele laval, suudab end kujutada väga erinevates rollides, visualiseerida erinevaid situatsioone. Rakendada laval õpitud oskusi ka suheldes teiste inimestega ja erinevates tavaelu olukordades.
 • Eneseväljendusoskus: Laps õpib kirjeldama olukordi, mida ta on näinud ja ka selliseid olukordi, mida ta ise või teised on välja mõelnud. Selleks täidavad nad laval ülesandeid, milles dialoog tuleb ette valmistamata ettekanda
 • Analüüsivõime: Laps analüüsib näitemängus oma tegelaskuju, teisi tegelasi ja nende omavahelisi suhteid. Püüdes leida paralleele igapäevase eluga, saab ta paremini aru ka inimestevahelisest suhetest tavaelus.
 • Empaatiavõime: Analüüsides teisi tegelaskujusid laval püüab laps neid mõista. Läbi
 • tunnetuse hakkab ta aru saama, mida teine tunneb. Kaasa tundmise võime
 • arendamine läbi kogemuse ja läbi läbimängimise.
 • Üldkultuurilised teadmised: vestlus vabas vormis.

Registreeri huviringi